یکشنبه 23 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 07:16 ب.ظ

ردیف

نام

آدرس

1

امامزاده دوقلو شریف ابراهیم و اسماعیل

اصفهان خیابان شریف واقفی

2

امامزاده شاهزاده ابراهیم طوقچی

میدان طوقچی

3

امامزاده جوربران شمالی

ناحیه دو روستای جور

4

امامزاده با با قاسم

چهار راه ابن سینا

5

امامزاده علی ابن سهل

طوقچی میدن قدس

6

امامزاده شهشهان

ابن سینا

7

امامزاده صاحب بن عباد

خیابان طوقچی

8

امامزاده شوری ابن سینا

ابن سینا

9

امامزاده محمد عبداله منارجنبان

اتشگاه محله کارلادان

10

امامزاده مقبره کلباسی

عبدالرزاق کوچه مسجد حکیم

11

امامزاده شاه مردان مختار خوراسگان

چریان کرارج

12

امامزاده شمس اله بران شمالی

روستای برسیان

13

امامزاده سید موسی جوزدان

خیابان ایت اله کاشانی

14

امامزاده شاه قاضی

خوراسگان روستای خاتون اباد

15

امامزاده علی دستجردماربران

جرقویه روستای دستجرد

16

امامزاده قاسم راشنان

روستای راشنان

17

امامزاده محسن حسن چهارمیان ابوالحسن

زیار روستای چهارمیان

18

امامزاده شاه الحق

ناحیه دو اصفهان خوراسگان

19

امامزاده حسن کیجلی قهاب

روستای قهاب

20

امامزاده شاه نوری

جنب بیمارستان شهید چمران

21

امامزاده حصه

اتوبان فرودگاه روستای حصه

22

امامزاده ابودردا

خیابان میرزا طاهر

23

امامزاده علامه مجلسی

خیابان هاتف بازار

24

امامزاده کرارجی

خیابان جی کوچه سنگتراشی

25

امامزاده ابوالعباس

ناحیه دو اصفهان خوراسگان

26

امامزاده ابراهیم مستهلک

خیابان ابوذر کوچه امامزاده ابراهیم

27

امامزاده عبدالمظفر

روستای سیان جرقویه

28

امامزاده هارونیه ( هارون )

میدان قیام خیابان هارون ولایت

29

امامزاده عبداله – افاران

جاده قدیم رهنان خیابان شهیدان

30

امامزاده ابراهیم سودان

کهندژ

31

امامزاده محمد

خیابان وحید

32

امامزاده محسن

خیابان وحید خیابان رودکی

33

امامزاده شاه کرم پایگاه هشتم شکاری

جاده فرودگاه جنب انتظامات

34

امامزاده باقر

خیابان چهارباغ خواجو خیابان عافیت

35

امامزاده اسماعیل

خیابان هاتف

36

امامزاده اسحاق

خیابان پروین کوچه امام زاده اسحاق

37

امامزاده احمد

خیابان نشاط دروازه حسن اباد

38

امامزاده شاه میر حمزه

خیابان سروش

39

نذورات مسجد سید

خیابان مسجد سید

40

امامزاده پیر محمد

خیابان کهندژ

41

امامزاده دوطفلان

خیابان زینبیه

42

امامزاده درب امام

خیابان ابن سینا محله درب امام

43

امامزاده راس موسی الرضا

میدان طوقچی کوچه صاحب ابن عباد

44

امامزاده زینبیه

خیابان زینبیه

45

امامزاده شاه زید

بزرگمهر خیابان زید

46

امامزاده ستی فاطمه

خیابان ایت اله کاشانی کوچه امامزاده ستی

47

امامزاده حسن ابوابراهیم عطشاران جی

خیابان جی ابهر

48

امامزاده علی فرزند موسی ابن جعفر

اصفهان ناحیه یک

49

امامزاده سید ابراهیم فرزند سید محمد

اصفهان ناحیه یک

50

امامزاده ابوالقاسم زیار واقع دربرکان

روستای زیار

51

امامزاده احمد

جاده دولت اباد محله باطان زینبیه

52

امامزاده محمد باقر

خوراسگان

53

امامزاده مسجد حسن عسکری اسفندداران

جرقویه

54

امامزاده شاهزاده ابراهیم محمد قهاب

اصفهان

55

امامزاده بابا پیر محمد

دشتی

56

امامزاده ابوسعید

جرقویه روستای محمد اباد

57

امامزاده ابراهیم دار البطیخ

خیابان ولی عصر

58

امامزاده احمد

خیابان اتشگاه خیابان شهید نبوی منش

59

امامزاده جعفر

خیابان هاتف

60

امامزاده شاه مراد

قهاب روستای جلادران

61

امامزاده ارامگاه واله

خیابان فیض

62

امامزاده ابوالقاسم

جاده کوهپایه نائین روستای جیلان اباد قهاب

63

امامزاده ابراهیم

کوهپایه روستای کاج

64

امامزاده بابا سلطان

کاوه یونارت

65

امامزاده محمد بن عبداله

میرزاطاهر-ناحیه یک

66

امامزاده سلطان محمد

فنارت – ناحیه دو

67

امامزاده علی

روستای کوهان

68

امامزاده یحیی

جلوان قهاب

69

امامزاده سید علی

شریف واقفی

70

امامزاده سلطان ابراهیم

واقع در بران جنوبی روستای زیار

71

امامزاده مختار

جی

72

امامزاده تکیه گرکیراق

اصفهان

73

امامزاده ابراهیم ردان

ردان

74

امامزاده سید محمد صمصام

خیابان سعادت اباد جنب نان ماشینی

75

امامزاده مقبره سید اصفهان

اصفهان

76

امامزاده یوشع النبی

جنب گلستان شهدا

77

امامزاده مقبره ابت اله شمس اباد ی

خیابان سعادت اباد داخل گلستان شهدا

78

امامزاده ابراهیم

خیابان پروین محله هفتون

79

امامزاده مسجد نو بازار

عبدالرزاق اصفهان

80

امامزاده مالواجرد

روستای مالواجرد

81

امامزاده قوام الدین

خوراسگان خیابان ابوذر

82

امامزاده سید علی قریه دشتی

روستای دشتی

83

امامزاده مقبره محمود بن جابر انصاری

اصفهان

84

امامزاده اسحاق

خوراسگان خیابان مسجد علی

85

امامزاده مسجد لنبان

خیابان دکتر بهشتی

86

امامزاده تکیه گرک یراق

اصفهان

87

امامزاده بابا علمدار

اصفهان

88

امامزاده ابواحسن دیداران

اصفهان

89

امامزاده سلطان زینب

اصفهان

90

امامزاده ابراهیم چریان

اصفهان

91

امامزاده شاه میران

اصفهان

92

امامزاده شمس الدین

قائمیه

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo